Архітектура промислових будівель як складова частина промислового будівництва

Архітектурна типологія промислових будівель - наука, що вивчає типи будівель, умови їхнього виникнення і розвитку, відповідність технологіям і людині.

Не слід вважати, що типове проектування, як явище проектної і архітектурно-будівельної справи є надбанням ХХ ст, і широкого розповсюдження з нашій державі в період 6О-х - 70х років.

У загальному соціокультурному і контексті рішення архітектури промислових підприємств і особливо овочесховища з металоконструкції слід розглянути питому вагу організації процесу проектування і його вплив на архітектуру промислових об'єктів.

Організація процесу проектування протягом історичного розвитку суспільства мала свої видозміни. Залежно від історичного контексту відбувався розвиток проектної справи.

Перший етап у розвитку проектування. Починаючи з ХVI-ХVIII ст., історично складається авторське проектування, тобто проектування однієї особи - зодчого або архітектора, Цей традиційний процес проектування існував до початку ХХ ст.

Другий етап. У 20-х роках ХХ ст. змінюється процес проектування з авторського на колективний - з'являється (така структура як архітектурна контора. На чолі цієї контори стоїть архітектор, він є автором проектів, але Йому допомагає творчий колектив. Цей різновид процесу проектування проіснував до 30-х років, у період нестабільної ситуації в тільки-но створеній державі.

Copyright © . All Rights Reserved